ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมรินทราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720006
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  720006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอมรินทราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watamarintraram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน566/1
ตำบล :
  ศิริราช
อำเภอ :
  เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10700
โทรศัพท์ :
  0-2411-3017
โทรสาร :
  024113017
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  amarin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอมรินทราราม


นางภารดี ผางสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน