ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720007
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  720007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดปรินายก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Anuban parinayok school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน1/1
ตำบล :
  บ้านพานถม
อำเภอ :
  เขตพระนคร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10200
โทรศัพท์ :
  022816104, 0228
โทรสาร :
  022822091
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  parinayok180595@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก


นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน