ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720008
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  720008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangbua school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลขที่ 8
ตำบล :
  ลาดยาว
อำเภอ :
  เขตจตุจักร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10900
โทรศัพท์ :
  025795301
โทรสาร :
  025791941
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กุมภาพันธ์ 2475
อีเมล์ :
  bangbua_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จตุจักร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:55:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)


นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน