ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720011
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  720011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอุทัยธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watuthaitharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บางกะปิ
อำเภอ :
  เขตห้วยขวาง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10310
โทรศัพท์ :
  022527011
โทรสาร :
  022555971
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/02/2475
อีเมล์ :
  uts2475@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:47:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม


ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน