ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720013
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  720013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสามเสนฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansamsen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน302/342
ตำบล :
  สามเสนใน
อำเภอ :
  เขตพญาไท
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10400
โทรศัพท์ :
  022790415
โทรสาร :
  022790415
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  anubansamsen@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเขตราชเทวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13:58:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ


นายรักไทย ธนวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน