ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720014
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  720014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prayaprasertsuntrasai(kajank singhasenee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน70/8 ซอยคุณประสะนี
ตำบล :
  วังทองหลาง
อำเภอ :
  เขตวังทองหลาง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10310
โทรศัพท์ :
  025398197
โทรสาร :
  023147401
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 กันยายน พ.ศ.2529
อีเมล์ :
  Prayaprasert@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเขตวังทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)


นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน