ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720015
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  720015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairath Vithaya 75 Chalermprakiet School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลขที่ 455
ตำบล :
  สายไหม
อำเภอ :
  เขตสายไหม
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10220
โทรศัพท์ :
  029940936
โทรสาร :
  029940936
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  thairath75@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 23:41:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ


นายวิเชียร สุขจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน