ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720018
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  720018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาวีรานุวัตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mahaweeranuwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 661
ตำบล :
  ตลาดน้อย
อำเภอ :
  เขตสัมพันธวงศ์
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10100
โทรศัพท์ :
  022218936
โทรสาร :
  022263280
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/07/2505
อีเมล์ :
  Mahaweeranuwat@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:35:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร


นางอรุณี จิรมหาศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน