ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนะสงคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720019
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  720019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชนะสงคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchanasongkram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบางลำภู เลขที่ 77/1
ตำบล :
  ชนะสงคราม
อำเภอ :
  เขตพระนคร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10200
โทรศัพท์ :
  020436548
โทรสาร :
  022820168
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรุงเทพมหานคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:59:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม


นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน