ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720020
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  720020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchaichanasongkram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  สัมพันธวงศ์
อำเภอ :
  เขตสัมพันธวงศ์
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10100
โทรศัพท์ :
  022213879
โทรสาร :
  022223861
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  wattuekschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขตป้อมปราบฯ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:32:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)


นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน