ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720021
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  720021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประยุรวงศาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpayurawongsawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  วัดกัลยาณ์
อำเภอ :
  เขตธนบุรี
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  0-2465-2860
โทรสาร :
  02-466-2001
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  swy2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:27:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส


นางสุรดา ไชยสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน