ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720023
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  720023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระตำหนักสวนกุหลาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phratumnuksuankularb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ :
  เขตพระนคร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10200
โทรศัพท์ :
  022226561, 022
โทรสาร :
  022226557
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/04/2525
อีเมล์ :
  phratumnuk@windowsilve.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:20:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ


นางจินดา สรรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน