ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720024
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิตประถมบางแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAJAWINIT PRATHOM BANGKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 220
ตำบล :
  บางแคเหนือ
อำเภอ :
  เขตบางแค
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10160
โทรศัพท์ :
  0-2413-0607
โทรสาร :
  024131699
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  rachawinit_bk@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรุงธนบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค


นางเมตตา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน