ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720025
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  720025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ้ามูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Chaomool School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  วัดท่าพระ
อำเภอ :
  เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  024112112
โทรสาร :
  024184838
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มีนาคม พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  chaomool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรุงธนบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:58:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ้ามูล


นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน