ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720026
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  720026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่างเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchanglek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน163
ตำบล :
  คลองชักพระ
อำเภอ :
  เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10170
โทรศัพท์ :
  0-2424-3326
โทรสาร :
  0242423326
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  163.changlekschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 16:19:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก


นายวัฒนธรรม ระยับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน