ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720027
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  720027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  บางค้อ
อำเภอ :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2468-2662
โทรสาร :
  024767397
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ 2475
อีเมล์ :
  watnangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:51:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนัง


นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน