ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคปรก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720028
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030010
รหัส Obec 6 หลัก :
  720028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาคปรก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnakprok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน101
ตำบล :
  ปากคลองภาษีเจริญ
อำเภอ :
  เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10160
โทรศัพท์ :
  0-2467-0568
โทรสาร :
  024574202
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมษายน 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภาษีเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20:24:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาคปรก


นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคปรก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน