ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720029
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  720029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหงส์รัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathongrattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 46
ตำบล :
  วัดอรุณ
อำเภอ :
  เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  0-2466-7937
โทรสาร :
  02-472-0876
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2497
อีเมล์ :
  wathongschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2563 เวลา 12:10:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม


นายสมชาย ถนอมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน