ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720030
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  720030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดนางนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBARNWATNANGNONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 74
ตำบล :
  บางค้อ
อำเภอ :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2468-2653
โทรสาร :
  028763236
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรุงธนบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17:38:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง


นางดารณี คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน