ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720031
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  720031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Sangkrajai Chamwichasorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  วัดท่าพระ
อำเภอ :
  เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  0-2465-0397
โทรสาร :
  024655010
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  sangkrajai
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:02:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)


นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ (0879302979) (supharn.phong@gmail.com)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน