ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720034
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  720034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน141
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  เขตประเวศ
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10250
โทรศัพท์ :
  023930308
โทรสาร :
  023838805
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  nongbonmaster@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประเวศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07:52:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)


นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน