ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720036
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  720036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สายน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAINAMTIP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  คลองตัน
อำเภอ :
  เขตคลองเตย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10110
โทรศัพท์ :
  022582232
โทรสาร :
  022614558
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  sainamtip293@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์


นางกมัยธร สัจจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน