ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720037
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน - 872/5
ตำบล :
  บางโพงพาง
อำเภอ :
  เขตยานนาวา
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10120
โทรศัพท์ :
  022843047
โทรสาร :
  022948990
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2498
อีเมล์ :
  watdan_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยานนาวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดด่าน


นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน