ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720038
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  720038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAHABUD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน711
ตำบล :
  สวนหลวง
อำเภอ :
  เขตสวนหลวง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10250
โทรศัพท์ :
  029940936, 0253
โทรสาร :
  023331293
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14:13:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)


นางบุษยา ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน