ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเกศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720062
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  720062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระเกศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSAKET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน344
ตำบล :
  บ้านบาตร
อำเภอ :
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10100
โทรศัพท์ :
  022216028
โทรสาร :
  026210675
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2441
อีเมล์ :
  watsaketschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายผู้ปกครอง, เครือข่ายชุมชน, โรงเรียนกลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 21:24:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระเกศ


นายทศพล สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน