ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720067
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  720067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREESETHABUTHBUMPEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   - เลขที่ 340   บ้าน- ถนนสีหบุรานุกิจ
ตำบล :
  มีนบุรี
อำเภอ :
  เขตมีนบุรี
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10510
โทรศัพท์ :
  025407202
โทรสาร :
  025407201
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2498
อีเมล์ :
  sstb_sstb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มีนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน