ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนนทรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720072
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  720072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นนทรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsiwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน139 ถนนพระราม 3
ตำบล :
  ช่องนนทรี
อำเภอ :
  เขตยานนาวา
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10120
โทรศัพท์ :
  022862105, 0228
โทรสาร :
  022870729
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2496
อีเมล์ :
  nonsi2009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13:25:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนนทรีวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน