ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720086
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  720086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dipangkornwittayapat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน12
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10170
โทรศัพท์ :
  024247882
โทรสาร :
  024243048
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2497
อีเมล์ :
  dipaugkorn2school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:34:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


นายประจวบ อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน