ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720093
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  720093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดดุสิตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mathayom Wat Dusitaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน1/13 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ตำบล :
  อรุณอมรินทร์
อำเภอ :
  เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10700
โทรศัพท์ :
  024244068
โทรสาร :
  028831786
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 14:02:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม


นายประมาณ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม