ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720093
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  720093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดดุสิตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mathayom Wat Dusitaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน1/13 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ตำบล :
  อรุณอมรินทร์
อำเภอ :
  เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10700
โทรศัพท์ :
  024244068
โทรสาร :
  028831786
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม


นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
0898117128