ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720096
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  720096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pittayalongkron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเลขที่16
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2452-4740
โทรสาร :
  024524740
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  PK_school@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุนเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 03:59:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม


นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน