ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720096
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  720096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน54/2
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  0-2452-4740
โทรสาร :
  024524740
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  PK_school@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุนเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม


นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม