ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720097
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032020
รหัส Obec 6 หลัก :
  720097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rattanakosinsomphodbangkhunthian School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 2 ถ.พระรามที่ 2 ซอย 69
ตำบล :
  แสมดำ
อำเภอ :
  เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  024153083
โทรสาร :
  024161801
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มีนาคม 2522
อีเมล์ :
  information@rst.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:14:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน