ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720110
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012028
รหัส Obec 6 หลัก :
  720110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kunnateerutharamwithayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน199 ถ.รัชดาภิเษก
ตำบล :
  ดินแดง
อำเภอ :
  เขตดินแดง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10400
โทรศัพท์ :
  022756661-2, 0
โทรสาร :
  022761339
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  webmaster@kunnatee.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน