ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720115
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012030
รหัส Obec 6 หลัก :
  720115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุทธิวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsuthiwararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน252 ถ.เจริญกรุง
ตำบล :
  ยานนาวา
อำเภอ :
  เขตสาทร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10120
โทรศัพท์ :
  022114192, 2116
โทรสาร :
  022124495
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2454
อีเมล์ :
  school@suthi.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กทม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กทม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน