ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720116
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012032
รหัส Obec 6 หลัก :
  720116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีศรีสุริโยทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน5 ถ. เจริญกรุง
ตำบล :
  ยานนาวา
อำเภอ :
  เขตสาทร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10120
โทรศัพท์ :
  022110383, 0221
โทรสาร :
  022119937
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ย. 2482
อีเมล์ :
  SRISURIYOTHAI.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  2
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 18:41:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน