ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720123
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  720123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sarawittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน2398/96
ตำบล :
  เสนานิคม
อำเภอ :
  เขตจตุจักร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10900
โทรศัพท์ :
  025793646
โทรสาร :
  025793340
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2487
อีเมล์ :
  srv_sara@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11:04:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสารวิทยา


นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน