ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชโอรส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720128
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032041
รหัส Obec 6 หลัก :
  720128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราชโอรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrajaoros School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน4 ซอยเอกชัย 4
ตำบล :
  บางค้อ
อำเภอ :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  02-415-0621
โทรสาร :
  02-415-0621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2458
อีเมล์ :
  rajaoros@ro.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:47:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราชโอรส


นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2