ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720133
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  720133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนเมืองจาตุรจินดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmuang Chaturachinda
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   153/34   บ้าน-
ตำบล :
 
อำเภอ :
  เขตดอนเมือง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10210
โทรศัพท์ :
  0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
โทรสาร :
  0-2565-3883, 0-2565-3979, 0-2565-3987, 0-2565-9070
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2521
อีเมล์ :
  dmjschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 11:21:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน