ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปัญญาวรคุณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720141
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032032
รหัส Obec 6 หลัก :
  720141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปัญญาวรคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  punyaworakun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน857
ตำบล :
  หลักสอง
อำเภอ :
  เขตบางแค
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10160
โทรศัพท์ :
  0-2413-1657
โทรสาร :
  024557913
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2512
อีเมล์ :
  panyaworakun2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13:16:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปัญญาวรคุณ


นางสาวเยาวณี เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน