ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720151
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022035
รหัส Obec 6 หลัก :
  720151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAWAMINTHARACHINUTHIT SATRIWITTAYA 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  สามวาตะวันออก
อำเภอ :
  เขตคลองสามวา
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10510
โทรศัพท์ :
  029932353
โทรสาร :
  029933323-25
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2535
อีเมล์ :
  nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสามวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12:35:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน