ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางโปรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570007
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  570007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางโปรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangprong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบางโปรง
ตำบล :
  บางโปรง
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10270
โทรศัพท์ :
  023830427
โทรสาร :
  023830427
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2476
อีเมล์ :
  wbpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสมุทรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางโปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:51:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางโปรง


นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน