ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570024
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  570024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาเจี่ย เลขที่ 209
ตำบล :
  บางปู
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10280
โทรศัพท์ :
  0943212108
โทรสาร :
  027077076
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  wrbr.sp1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองบางปู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:07:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง


นางสาวดาวัลย์ ชูไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน