ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหาวงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570029
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  570029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมหาวงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmahawong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านมหาวงษ์
ตำบล :
  สำโรงกลาง
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  021832066
โทรสาร :
  021832066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2472
อีเมล์ :
  watmahawongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปู่เจ้าสมิงพราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมหาวงษ์


นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน