ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าเกด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570039
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  570039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าเกด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpaked
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าเกด
ตำบล :
  ทรงคนอง
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  024610827
โทรสาร :
  024610827
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/09/2475
อีเมล์ :
  watpaked@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรงคนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าเกด


นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน