ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570043
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  570043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พลอยจาตุรจินดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ployjaturajinda
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางพึ่ง
ตำบล :
  บางพึ่ง
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  024626289
โทรสาร :
  024626289
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2477
อีเมล์ :
  momploy2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลัดหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:07:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา


นางอรวี นิจจอหอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน