ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกอบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570056
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  570056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางกอบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Bangkobua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองวัด
ตำบล :
  บางกอบัว
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  024610252
โทรสาร :
  024610252
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/10/2476
อีเมล์ :
  bangkobua_bkk@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอกาสสองพระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางกอบัว


นายปรีชา ลิ้มสุริวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกอบัว