ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570073
รหัส Smis 8 หลัก :
  11020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  570073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิตสุวรรณภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rajavinitsuvarnabhumi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  หนองปรือ
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  0-2327-2312
โทรสาร :
  023272317
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2550
อีเมล์ :
  rwns@rwns.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนราชวินิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:15:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ


นางพรปวีณ์ แสนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน