ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570090
รหัส Smis 8 หลัก :
  11020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  570090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุคันธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสุคันธาวาส
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  10560
โทรศัพท์ :
  0-2317-4349
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส


นายเจตนิทรรศน์ พิธาฐิติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาวาส