ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570099
รหัส Smis 8 หลัก :
  11020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  570099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางพลีน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangpleenoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางพลีน้อย
ตำบล :
  บางพลีน้อย
อำเภอ :
  บางบ่อ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10560
โทรศัพท์ :
  0-2337-6586
โทรสาร :
  023376586
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/11/2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบ่อ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลีน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 07:12:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย


นายสุภกฤต ปิติศรีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน