ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570123
รหัส Smis 8 หลัก :
  11010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  570123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนสมุทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankunsamut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหมู่บ้านขุนสมุทรจีน
ตำบล :
  แหลมฟ้าผ่า
อำเภอ :
  พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10290
โทรศัพท์ :
  02-4085229
โทรสาร :
  02-4085229
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2484
อีเมล์ :
  bklschool2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระสมุทรเจดีย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมฟ้าผ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร


นางมยุรีย์ คนเจน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน