ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570149
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  570149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมุทรปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samutprakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน498
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10270
โทรศัพท์ :
  023950016
โทรสาร :
  023870308
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฏาคม 2426
อีเมล์ :
  itprakan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมุทรปราการ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมุทรปราการ


นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน